15. decembra 2018

O spoločnosti

PONÚKAME DLHOBODÚ KVALITU OVERENÚ AKREDITAČNÝMI SLUŽBAMI

Ako kalibračné a skúšobné laboratórium sme akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou od roku 2013 pričom sme spôsobilí vykonávať kalibráciu meradiel a meracích prístrojov dĺžky a rovinného uhla. Vykonávame aj merania na súradnicovom stroji podľa rozsahu akreditácie.

Spôsobilosť vykonávať skúšky nestranne a dôveryhodne laboratórium preukazuje plnením požiadaviek normy ISO/IEC 17025: 2017.

V NAŠICH LABORATÓRIÁCH ALEBO PRIAMO U ZÁKAZNÍKA

Naše služby ohľadom kalibrácie meradiel poskytujeme v kalibračnom a skúšobnom laboratóriu a tak isto aj priamo u zákazníka pričom sa zameriavame na kalibráciu meracích prístrojov a zabezpečujeme aj odborné aplikačné školenia.