15. decembra 2018

Kalibrácia meradiel

Na základe vašej objednávky vám môžeme skalibrovať

 1. Kalibrácia meradiel dĺžky a rovinného uhla
 2. Rekalibrácia pre meradlá dĺžky a rovinného uhlu
 3. Zabezpečujeme kalibráciu pre meradlá, ktoré nespadajú do našej akreditácie.
 4. Kontrola rozmerov súčiastok na základe výkresovej dokumentácie (3D Meranie, Mikroskop ZKM 01 – 250C)
 5. Predaj nových meradiel + kalibrácia

Sortiment prevádzaných kalibrácií podľa rozsahu akreditácie:

 • valčekové kalibre
 • závitové valčekové kalibre
 • závitové krúžky
 • nastavovacie krúžky
 • číselníkové odchýlkomery
 • meracie drátky
 • lístkové škáromery
 • oceľové zvinovacie metre
 • posuvné meradlá
 • posuvné hĺbkomery
 • posuvné výškomery
 • mikrometre strmeňové
 • mikrometrické hĺbkomery
 • pasametre
 • mikropasametre
 • rádiusové mierky
 • čiarkové miery
 • uhlomery
 • uholníky
 • koncové mierky, 4 – 5-tý rád nadväznosti do 500 mm
 • trojdotykové dutinomery
 • strmeňové kalibre

Vaše vlastné meradlá, meracie prístroje nám môžete dodať osobne, zaslať na našu adresu, alebo po dohode môžeme vyzdvihnúť priamo u vás.


Po kalibrácii si ich môžete vyzdvihnúť priamo v našom sídle, alebo vám ich zašleme na adresu, podľa vašej objednávky
Termín kalibrácie závisí na aktuálnom vyťažení kalibračného laboratória, obvykle 10-12 pracovných dní. Po dohode môžeme previesť expresnú kalibráciu do 3 dní. Za túto službu je účtovaný príplatok 50% k štandardnej cene.