15. decembra 2018

Kalibrácia prístrojov

Dĺžkomery

(100 - 1000) mm priame porovnanie pomocou koncových mierok

Kontrolné dosky a príložné pravítka

do 10 m priame meranie pomocou laserinterferometra

Kalibrácia dĺžky laserinterferometrom

do 20 m priame meranie pomocou laserinterferometra

Profilprojektory

do 250 mm porovnávacia metóda pomocou čiarkového pravítka

Trojsúradnicové meracie stroje

do 2000 mm priame porovnanie pomocou koncových mierok a kontrolných krúžkov

Mikroskop

Výškomery

 • Kalibrácia dĺžkomerov
 • Kalibrácia zvislých dĺžkomerov
 • Kalibrácia výškomerov
 • Kalibrácia meracích mikroskopov
 • Kalibrácia profilprojektorov
 • Kalibrácia zoraďovacích prístrojov
 • Kalibrácia 3D súradnicových meracích prístrojov
 • Kalibrácia kontrolných dosiek a pravítok
 • Kalibrácia dĺžky laserinterferometrom Renishaw
 • Kontrola presnosti krokovania a priamosti obrábacích strojov laserinterferometrom Renishaw
 • Kontrola rozmerov súčiastiok na základe výkresovej dokumentácie ( 3D meranie, Mikroskop ZKM 250 )

Kalibráciu prístrojov môžeme previesť priamo u vás, podľa vašej objednávky