15. decembra 2018

Kalibrácia prístrojov

Dĺžkomery a zvislé dĺžkomery

(100 - 1000) mm priame porovnanie pomocou koncových mierok

Kontrolné dosky a príložné pravítka

do 10 m priame meranie pomocou laserinterferometra

Kalibrácia dĺžky laserinterferometrom

do 20 m priame meranie pomocou laserinterferometra

Mikroskopy a profilprojektory

do 250 mm porovnávacia metóda pomocou čiarkového pravítka

Trojsúradnicové meracie stroje

do 2000 mm priame porovnanie pomocou koncových mierok a kontrolných krúžkov

  • Kalibrácia dĺžkomerov
  • Kalibrácia zvislých dĺžkomerov
  • Kalibrácia meracích mikroskopov
  • Kalibrácia profilprojektorov
  • Kalibrácia zoraďovacích prístrojov
  • Kalibrácia 3D súradnicových meracích prístrojov
  • Kalibrácia kontrolných dosiek a pravítok
  • Kalibrácia dĺžky laserinterferometrom Renishaw
  • Kontrola presnosti krokovania a priamosti obrábacích strojov laserinterferometrom Renishaw
  • Kontrola rozmerov súčiastiok na základe výkresovej dokumentácie ( 3D meranie, Mikroskop ZKM 250 )

Kalibráciu prístrojov môžeme previesť priamo u vás, podľa vašej objednávky