Od roku 2003 ponúkame pre našich zákazníkov služby ohľadom kalibrácie meradiel
a meracích prístrojov podľa rozsahu akreditácie.
Do nášho portfólia patria aj servisné služby a predaj kvalitných meradiel popredných značiek.

banner1
banner2
previous arrow
next arrow

Názov: Verejné obstarávanie Predmet zákazky: Obstaranie prístroja pre komparačné dĺžkové merania Termín predkladania ponúk: 18.12.2020 do 10:00 hod Návrh na plnenie kritéria Technická špecifikácia Kúpna
Viac informácií

Kalibrácia meradiel v plne vybavených akreditovaných laboratóriach

Ako kalibračné a skúšobné laboratórium sme akreditovaný Slovenskou národnou akreditačnou službou od roku 2013.  Naše služby ohľadom kalibrácie meradiel poskytujeme v kalibračnom a skúšobnom laboratóriu a tak isto aj priamo u zákazníka.