15. decembra 2018

Kontakt

Fakturačná adresa

Bottova 1272
962 12 Detva
IČO: 366 18 462
IČ DPH: SK2020072780

Prevádzka

Tajovského 10
962 12 Detva

Email

kalibra@kalibra.sk

Tel. / FAX

+421 45 5459088

Mobil

+421 907 835 013

  Dušan Cerovský

  vedúci kalibračného a skúšobného laboratória

  mobil: +421 908 926 620
  e-mail: cerovsky@kalibra.sk

  Ing. Erika Martinská

  zástupca vedúceho kalibračného a skúšobného laboratória

  mobil: +421 907 835 013
  e-mail: martinska@kalibra.sk

  Ing. Marek Ľalík

  obchodný zástupca
  manažér kvality

  mobil: +421 944 737 601
  e-mail: lalik@kalibra.sk

  Miroslav Andrejčák

  technik, meranie 3D

  mobil: +421 905 848 403
  e-mail: andrejcak@kalibra.sk

  Dominik Vreštiak

  technik

  Marek Tóth

  technik

  Monika Pohorelcová

  technik

  Ing. Magdaléna Barjaková

  technik