15. decembra 2018

Kontakt

Fakturačná adresa

Bottova 1272
962 12 Detva
IČO: 366 18 462
IČ DPH: SK2020072780

Prevádzka

Tajovského 10
962 12 Detva

Email

kalibra@kalibra.sk

Tel. / FAX

+421 45 5459088

Mobil

+421 907 835 013

Dušan Cerovský

vedúci kalibračného a skúšobného laboratória

mobil: +421 908 926 620
e-mail: cerovsky@kalibra.sk

Ing. Erika Martinská

zástupca vedúceho kalibračného a skúšobného laboratória

mobil: +421 907 835 013
e-mail: martinska@kalibra.sk

Ing. Magdaléna Barjaková

manažér kvality

e-mail: barjakova@kalibra.sk

Miroslav Andrejčák

technik, meranie 3D

mobil: +421 905 848 403
e-mail: andrejcak@kalibra.sk

Monika Pohorelcová

technik

e-mail: pohorelcova@kalibra.sk

Ing. Marek Ľalík

technik

mobil: +421 944 737 601
e-mail: lalik@kalibra.sk

Marek Tóth

technik

e-mail: toth@kalibra.sk