Služby
Kalibrácia meracích prístrojov dĺžky
Kalibrácia meracích platní a kontrolných pravítok
Kalibrácia pracovných meradiel dĺžky
Kalibrácia – premeranie obrábacích strojov
Kalibrácia portálových súrad. mer. prístrojov
Ostatná činnosť