Ostatná činnosť

V rámci ostatnej činnosti pracovníci firmy KALIBRA s. r. o. vykonávajú pre Slovenskú republiku, Českú republiku, Poľsko a iné krajiny služby v rozsahu:

  • Inštalácia a uvádzanie do chodu nových meracích prístrojov

  • Školenie obsluhy meracích prístrojov

  • Záručný a pozáručný servis

  • Technická podpora a poradenská služba na produkciu nových prístrojov

  

Od roku 2006 sme v zmluvnom vzťahu s Carl Zeiss s. r. o. Praha, Bratislava týkajúceho sa servisného a kalibračnom zastúpenia v oblasti jedno a dvojsúradnicových meracích prístrojov dĺžky z ich predávaného sortimentu pre Slovenskú republiku, Českú republiku a Poľsko.

  • Modernizácia meracích prístrojov

Vykonávame modernizáciu starších meracích prístrojov rôznych výrobcov.

Modernizácia spočíva v inštalácii nového meracieho systému a programového vybavenia.


Najčastejšie meracie systémy používané pri modernizácii:

  • zatvorený systém od firmy ESSA Praha

  • otvorený systém od firmy RENISHAW Brno

Najčastejšie programové vybavenie používané pri modernizácii:

  • softvare T – DEMIS – 2D, 3D; Comparator Topmes Praha

  • software 828 Win Mahr

  

Pracovníci servisnej a kalibračnej služby sú držiteľmi osobných certifikátov vydaných firmou CARL ZEISS Jena, Nemecko.