Kalibrácia – premeranie obrábacích strojov

Vykonávame premeranie a kalibrácie obrábacích strojov.

Premeranie a kalibrácie vykonávame laserinterferometrom Renishaw až do dĺžky 20 m.

Na základe  kalibrácie vydávame kalibračný certifikát so stanovením neistoty v súlade s požiadavkou dokumentu EA 4/ 02 a grafickým vyjadrením nameraných hodnôt.


Premeranie a kalibrácia spočíva v:

  • zmeraní odmeriavania krokovania v jednotlivých osiach

  • zmeraní rovinnosti a priamosti jednotlivých osí

  • Kalibrácia obrábacích strojov