Kalibrácia pracovných meradiel dĺžky

Vykonávame kalibrácie pracovných meradiel dĺžky vo vlastných priestoroch kalibračného a skúšobného laboratória KALIBRA s. r. o., Bottova 1272, 962 12 Detva.

Od kalibrácie pracovných meradiel je vydávaný kalibračný certifikát akreditovanou kalibračnou službou, akreditovanou podľa medzinárodnej akreditačnej normy ČSN EN ISO/IEC 17 025 : 2005 so stanovením štandardnej neistoty v súlade s EA 4 /02 a grafickým vyjadrením nameraných hodnôt.


     

Ku kalibráciám používame:

 • Dĺžkomer SIP 302 M modernizovaný

 • Dĺžkomer ULM 450 modernizovaný

 • Zvislý dĺžkomer Optimar 100 s meracím a vyhodnocovacím software

 • Dĺžkomer ULM 600 s meracím a vyhodnocovacím software

 • Dĺžkomer HIWIN 5000 mm s meracím a vyhodnocovacím software

 • Zvislý dĺžkomer TESA ku kalibrácii koncových mierok

 • Mikroskop ZKM 01 250C s meracím a vyhodnocovacím software

 • Výškomer DIGIMAR 817 CLM / 600 mm

 • Sady základných mierok rovnobežných

 • Laserové odmeriavanie Renishaw

 • Meracie a vyhodnocovacie software Renishaw, EKM. NT, Comparator


Sortiment prevádzaných kalibrácií podľa rozsahu akreditácie:

 • posuvné meradlá

 • posuvné hĺbkomery

 • posuvné výškomery

 • mikrometre strmeňové

 • mikrometrické hĺbkomery

 • pasametre

 • mikropasametre

 • valčekové kalibre

 • závitové valčekové kalibre

 • závitové krúžky

 • nastavovacie krúžky

 • číselníkové odchýlkomery

 • meracie drátky

 • lístkové škáromery

 • oceľové zvinovacie metre

 • rádiusové mierky

 • čiarkové miery

 • uhlomery

 • uholníky

 • koncové mierky, 4 - 5-tý rád nadväznosti do 500 mm

 • trojdotykové dutinomery

 • strmeňové kalibre