Kalibrácia meracích prístrojov dĺžky

  • Kalibrácia sa vykonáva na meracích prístrojoch dĺžky u zákazníka v priestoroch jeho používania.

  • Od kalibrácie prístrojov je vydávaný kalibračný certifikát akreditovanou kalibračnou službou akreditovanou podľa medzinárodnej akreditačnej normy ČSN EN ISO/IEC 17 025 : 2005 so stanovením štandardnej neistoty v súlade s EA 4 /02.


Etalóny používané pri kalibrácii mimo priestorov kalibračného laboratória:


  • Laserinterferometer RENISHAW s kompenzačnou jednotkou

  • Čiarkové sklenené pravítko

  • Sady koncových mierok

  • Etalón určenia kolmostí súradníc

  • Snímače teplotyVykonávame kalibrácie nasledovných meracích zariadení:

  • Kalibrácia všetkých druhov dĺžkomerov a zvislých dĺžkomerov (výškomerov)

     
  • Kalibrácia všetkých druhov mikroskopov a profilprojektorov.