Profil

Firma kalibra s. r. o. vznikla v roku 2003, založená pracovníkmi dlhodobo pôsobiacimi v oblasti servisných a kalibračných služieb pre zákazníkov.

V roku 2005 sme kalibračnú činnosť na meracie prístroje dĺžky akreditovali Českým institutom pre akreditáciu o. p. s, podľa medzinárodnej akreditačnej normy ČSN EN ISO/IEC 17 025 : 2005.

Začiatkom roku 2006 sme podpísali zmluvu s Carl Zeiss s. r. o. Praha, Bratislava o servisnom a kalibračnom zastúpení v oblasti jedno a dvojsúradnicových meracích prístrojov dĺžky z ich predávaného sortimentu pre Slovenskú republiku, Českú republiku a Poľsko.

Momentálne sme poskytovateľmi služieb i pre Maďarsko a Rumunsko.

V priebehu prvých troch rokov sme akreditáciu rozšírili o kalibráciu laserinterferometrom Renishaw a to ako meracích prístrojov, tak i premeranie a kalibrácie obrábacích strojov a strojných zariadení a kontrolných platní a pravítok.

V apríli 2008 sme absolvovali reakreditáciu Českým institutom pre akreditáciu o.p.s, ktorá bola platná do roku 2013, kde sme akreditáciu rozšírili o kalibrácie pracovných meradiel dĺžky vo vlastných priestoroch kalibračného laboratória.

V apríli 2013 sme boli reakreditovaný ako kalibračné a skúšobné laboratórium Slovenskou národnou akreditačnou službou, s platnosťou do roku 2018.

Okrem týchto činností zaisťujeme:

  • inštaláciu nových prístrojov, záručný a pozáručný servis, školenie obsluhy

  • modernizácie odmeriavacích systémov starších meracích prístrojov a obrábacích strojov

  • predaj nových meradiel a meracej techniky